Δημήτριος Κυριάκης

Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αγίους Θεοδώρους. Εργάζεται ως  αυτοκινητιστής.