υπ. Τοπικοί Σύμβουλοι Κοινότητας Ισθμίων

Αχιλλέας Λαμποβιτιάδης
Νίκος Στατήρης
Δημήτριος Μαρκέλλος
Νικόλαος Σούκουλης
Μαρίνα – Παταπία Σπανού
Μαρία Τσαλαπατάνη