Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κώστας Λογοθέτης - Επικεφαλής
Νίκος Δημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος Δόσχορης (Τσάνας)
Κατερίνα Γεωργακοπούλου-Μπινιάρη
Δημήτριος Δέδες
Δημήτριος Δόσχορης (Ντάβαρης)
Μαρία Δασκαλοπούλου (Κάβουρα)
Γεώργιος Δέδες
Κωνσταντίνος Ζερβός
Κωνσταντίνα Θώδη
Γιάννης Σ. Κακούρος
Λάμπρος Καλλίρης
Χρυσάφω Κανάκη
Μαρία Κολλιάκου
Δημήτριος Κυριάκης
Ιωάννα Κυριακούλια
Σταυρούλα Λέζου
Γιάννης Λογοθέτης
Αλέξιος Λόης
Γιώργος Μαρίνης
Δέσποινα Μήκου
Έρρικα Μιράκα
Θανάσης Μουζάκης
Γεώργιος Νικολάου
Γεώργιος Νικόλαου του Δημήτριου
Σταύρος Ντεβές
Σοφία-Ελένη (Σοφηλένα) Πασχέντη
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Χρυσούλα Πλατώνη
Θεόδωρος Πέτρου
Ευαγγελία Προίσκου
Θεοφάνης Σιτές
Ελένη Σκλήρη
Βασίλειος Σκούρτης
Χαράλαμπος Δ. Σπανός
Χρήστος Σταματίου
Άγγελος Σταμούλης
Παναγιώτα Φόρτη
Ελένη Χιωτέλλη